Fenoxyetanol

Fenoxyetanol, tiež známy ako etylénglykolmonofenyléter, je glykoléter a baktericíd, ktorý sa primárne používa ako konzervačný prostriedok v kozmetických výrobkoch.

Fenoxyetanol sa rozšírene používa ako konzervačná látka kvôli jej pozitívnej reputácii ako pomerne jemnej konzervačnej látky, ktorá sa považuje za nedráždivú; je tiež jednou z mála konzervačných látok, ktoré neuvoľňujú formaldehyd.

V každom kozmetickom výrobku, ktorý obsahuje vodu sa prirodzene tvoria baktérie. Fenoxyetanol účinne zabíja tieto baktérie, čím stabilizuje kozmetické produkty, predlžuje ich trvanlivosť a zabezpečuje ich bezpečnosť pri používaní.