Shruti Box


Shruti Box bol vyvinutý z európskeho harmónia, ktoré do Indie priniesli misionári z Francúzska v 19. storočí. Hovorí sa mu aj surpeti a tradične sa používa najmä na vokálny sprievod ľudovej alebo náboženskej hudby. Nemá klávesy ako harmónium , takže sú Shruty Box je čistý dronový nástroj. Zobraziť celý popis

Shruti  Box bol vyvinutý z európskeho harmónia, ktoré do Indie priniesli  misionári z Francúzska v 19. storočí.

Hovorí sa mu aj surpeti a tradične sa používa najmä na vokálny sprievod ľudovej alebo náboženskej hudby.

Nemá klávesy ako harmónium , takže sú Shruti Box je čistý dronový nástroj. Drony nepretržite hrajú  jednotlivé alebo viaceré tóny, ktorých neprerušovaná prítomnosť vytvára otvorený priestor zvuku.

Tento priestor môžu vyplniť iné melódie alebo iné hudobné štruktúry iných hudobných nástrojov.

Myšlienka dronu je podstatnou súčasťou indickej hudby. Drony sú však známe aj v západnej hudbe, najmä v ich starodávnejších podobách. Niektoré západné nástroje ako gajdy alebo hurdisky majú dokonca zabudované drony.

Box Shruti nepotrebuje ladenie ani prepracovanú techniku hry. Je teda rovnako vhodný pre hudobných začiatočníkov aj pre profesionálnych hudobníkov, učiteľov, terapeutov a performerov. Vytvára príjemné prirodzené akustické pole zvuku pre akýkoľvek druh hudby a umožňuje pri hraní sa plne sústrediť na spievanie, rozprávanie, sledovanie alebo pohyb.