Sonett zmäkčovač 1kg

Prostriedok zmäkčuje vodu a vytvára tým optimálne prostredie pre pôsobenie mydla - hlavnej aktívnej zložky pracích prostriedkov Sonett. Zmäkčovač je potrebné pridávať k praciemu prostriedku. Zvyšuje účinnosť pracích prostriedkov v oblastiach s tvrdou vodou. Obal je recyklovateľný.Aj pri zmäkčovači, rovnako ako pri pracom prostriedku, sa SONETT obmedzuje na nutné a akceptovateľné zložky a zrieka sa použitia plnidiel, fosfátov a iných zmäkčovadiel z ropných produktov ako NTA (nitro-lotriacetát) a EDTA (kyselina etylén-diamín-tetraoctová).ZloženieINCI: Zeolite, sodium carbonate, sodium citrateVlastnosti a pôvod jednotlivých zložiekZeolit A – hlavná súčasť zmäkčovadla, je vyrobený z dvoch ľahko dostupných surových materiálov kremičitanu a hlinitanu sodného, čo sú bežné ílové nerasty. Tento kremičitan pracuje na princípe iónovéj výmeny a zachytáva ióny vápnika a horčíka spôsobujúce tvrdosť vody a zmäkčuje tak vodu pre pranie pracím prostriedkom vytvoreným na báze čisto rastlinného mydla. Sóda, vyrobená z vápna a kuchynskej soli, vytvára chemickú zlúčeninu s vápnikom obsiahnutým vo vode a odstraňuje tak z pracej vody časť látok spôsobujúcich jej tvrdosť. Citrát, teda soľ kyseliny citrónovej získavaná fermentáciou vedľajších cukornatých produktov, ako je melasa, na seba už pri nižších teplotách viaže vápnik. Biologické odbúravanieZeolit A je nerast nerozpustný vo vode, podobný piesku, ktorý sa bez nutnosti ďalšieho odbúravania ukladá ako pevná látka v čistiarenskom kale. Sóda, taktiež nerastnej povahy, sa nemusí ďalej odbúravať. Kyselina citrónová ako organická látka je behom 2-3 dní kompletne rozložená na oxid uhličitý a vodu.Použitie Výrobky sú 100% odbúrateľné, v priebehu pár hodín až dní sa vo vode úplne rozložia na bežné prírodné zložky. Sonett odmieta používať prísady škodlivé pre životné prostredie a pre zdravie človeka. Suroviny použité pri výrobe pochádzajú z bio-dynamického alebo ekologického poľnohospodárstva alebo voľného zberu. Voda použitá pri výrobe je bio-dynamicky rytmizovaná a do produktov Sonett sú pridávané zmesi energeticky silných bylín a esencie drahých kameňov a kovov. Sonett je ako jediný výrobca ekodrogérie držiteľom dvoch ekocertifikátov. VAROVANIEObsahuje: uhličitan sodný. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odstráňte obsah / nádobu podľa miestnych predpisov.Zásady ekologickej drogérie SONETT

Kód: 4007547102712 Pracie prostriedkyks
nedostupné

nedostupné

6,00 €

Popis produktu

Prostriedok zmäkčuje vodu a vytvára tým optimálne prostredie pre pôsobenie mydla - hlavnej aktívnej zložky pracích prostriedkov Sonett. Zmäkčovač je potrebné pridávať k praciemu prostriedku.

Zvyšuje účinnosť pracích prostriedkov v oblastiach s tvrdou vodou.

Obal je recyklovateľný.
Aj pri zmäkčovači, rovnako ako pri pracom prostriedku, sa SONETT obmedzuje na nutné a akceptovateľné zložky a zrieka sa použitia plnidiel, fosfátov a iných zmäkčovadiel z ropných produktov ako NTA (nitro-lotriacetát) a EDTA (kyselina etylén-diamín-tetraoctová).

Zloženie
INCI: Zeolite, sodium carbonate, sodium citrate

Vlastnosti a pôvod jednotlivých zložiek
Zeolit A – hlavná súčasť zmäkčovadla, je vyrobený z dvoch ľahko dostupných surových materiálov kremičitanu a hlinitanu sodného, čo sú bežné ílové nerasty. Tento kremičitan pracuje na princípe iónovéj výmeny a zachytáva ióny vápnika a horčíka spôsobujúce tvrdosť vody a zmäkčuje tak vodu pre pranie pracím prostriedkom vytvoreným na báze čisto rastlinného mydla. Sóda, vyrobená z vápna a kuchynskej soli, vytvára chemickú zlúčeninu s vápnikom obsiahnutým vo vode a odstraňuje tak z pracej vody časť látok spôsobujúcich jej tvrdosť. Citrát, teda soľ kyseliny citrónovej získavaná fermentáciou vedľajších cukornatých produktov, ako je melasa, na seba už pri nižších teplotách viaže vápnik.


Biologické odbúravanie
Zeolit A je nerast nerozpustný vo vode, podobný piesku, ktorý sa bez nutnosti ďalšieho odbúravania ukladá ako pevná látka v čistiarenskom kale. Sóda, taktiež nerastnej povahy, sa nemusí ďalej odbúravať. Kyselina citrónová ako organická látka je behom 2-3 dní kompletne rozložená na oxid uhličitý a vodu.
Použitie

Výrobky sú 100% odbúrateľné, v priebehu pár hodín až dní sa vo vode úplne rozložia na bežné prírodné zložky. Sonett odmieta používať prísady škodlivé pre životné prostredie a pre zdravie človeka. Suroviny použité pri výrobe pochádzajú z bio-dynamického alebo ekologického poľnohospodárstva alebo voľného zberu. Voda použitá pri výrobe je bio-dynamicky rytmizovaná a do produktov Sonett sú pridávané zmesi energeticky silných bylín a esencie drahých kameňov a kovov. Sonett je ako jediný výrobca ekodrogérie držiteľom dvoch ekocertifikátov.


VAROVANIE
Obsahuje: uhličitan sodný. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné okuliare. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Odstráňte obsah / nádobu podľa miestnych predpisov.
Zásady ekologickej drogérie SONETT


Spôsob použitia

Dávkovanie: na 4,5 kg bielizne

Stredne tvrdá voda: 30 ml zmäkčovača k praciemu prášku Sonett

Tvrdá voda: 50 ml k praciemu prášku Sonett alebo 40 ml k tekutému praciemu prostriedku Sonett

Veľmi tvrdá voda: 70 ml k praciemu prášku Sonett alebo 60 ml k tekutému praciemu prostriedku Sonett
Výrobca
SONETT
Spôsob použitia

Dávkovanie: na 4,5 kg bielizne

Stredne tvrdá voda: 30 ml zmäkčovača k praciemu prášku Sonett

Tvrdá voda: 50 ml k praciemu prášku Sonett alebo 40 ml k tekutému praciemu prostriedku Sonett

Veľmi tvrdá voda: 70 ml k praciemu prášku Sonett alebo 60 ml k tekutému praciemu prostriedku Sonett


Zoznam alergénov
Zoznam alergénov, ktoré môžu u niektorých citlivých jedincov vyvolať kožnú alergickú reakciu. Podľa § 49 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.