Xantánová guma

Xantánová guma je prírodný polysacharid odvodený z glukózy alebo sacharózy. Používa sa ako spojivo, emulzný stabilizátor, emulgačný surfaktant, ako aj činidlo zvyšujúce viskozitu v kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej starostlivosti. Je schopná udržať vodu, zlepšuje stabilitu kozmetického výrobku aj pri zmene teploty a zlepšuje trvanlivosť kozmetického výrobku. Xantánová guma výborne viaže na seba vodu, čím napomáha udržiavať pokožku hladkú a jemnú.